Thursday, 18 August 2011

CONTOH SURAT PENGESAHAN PRAKTIKAL


PENGESAHAN PELAJAR DAN PEMERIKSA

PELAJAR
“Saya akui laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”
Tandatangan : …………………………………
Nama pelajar : ……………………………….
No . Pendaftaran : ……………………………………………
Tarikh : ……………………………………….

PEMERIKSA
“Saya akui bahawa saya telah memeriksa laporan ini dan pada pandangan saya laporan ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti bagi memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sijil atau Diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.”
Tandatangan : …………………………………
Nama : ………………………………………
Cop jawatan : ………………………………
Tarikh : ……………………………………….

KOMEN/CADANGAN :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................                                                          

No comments:

Post a Comment